Hamgarden-Logo-400
Hamgarden-Logo-400-for

Baggekärr 8
69597 Tived
0046 584 47 40 30
info@hamgarden.se
www.hamgarden.se

     

Integritetspolicy

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Hamgården Nature Resort Tiveden, kallad Hamgården härefter, värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Hamgården förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners, utöver till det boende/den arrangör av aktivitet och evenemang du bokat, eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vid bokning: När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som kund hos oss. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspartner till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Exempelvis kontrolleras, uppdateras och kompletteras dina kontaktuppgifter genom samarbetspart för att se till att vi har korrekta uppgifter till dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida: Hamgården.se kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidor från någon av de till dessa företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Hamgården kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Hur informationen samlas in: Uppgifter du själv anger vid kontakt med Hamgården (hamgarden.se)

Uppgifter om dina preferenser och användande: Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Hamgårdens hemsidan eller placerade där av tredje part. Hamgården kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevs leverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

  • Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig

  • Kunna erbjuda högre servicenivå

  • Tillförsäkra att respektive organisation har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall

  • För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Hamgården sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Hamgården är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kontaktuppgifter
Hamgården Nature Resort Tiveden
Baggekärr 8
69597 Tived